• 0495 53 33 93 (OOK BIJ SPOED)
  • s.kothe@ezorg.nl

Levenseinde


Het is belangrijk om met uw arts te praten over het laatste stuk van uw leven.Het is belangrijk om met uw arts te praten over het laatste stuk van uw leven.

1. – Wat zijn uw vragen, wensen en verwachtingen?
2. – Kunt en wilt u gereanimeerd worden bij een hartstilstand?
3. – Wat is lijden voor u? Welke behandelingen zijn er om pijn en lijden te verlichten?
4. – Wilt u een behandeling wel of juist niet? Maak dan een wilsverklaring.
5. – Denkt u aan euthanasie?
6. – Hoe kunt u uw leven zo goed mogelijk afronden?
7. – Bent u ongeneselijk ziek en wenst u behandelbeperkingen?

Wilt u over dit onderwerp verder praten met uw huisarts, maak dan een dubbele afspraak. Meer informatie op www.thuisarts.nl en kies voor het onderwerp: levenseinde. Ook op de site van de Nederlandse vereniging voor vrijwillig levenseinde (https://www.nvve.nl/) kunt u informatie vinden.


 

© - Dr. S Köthe - Website - Your Concept