• 0495 53 33 93 (OOK BIJ SPOED)
  • s.kothe@ezorg.nl

HOE WERKT HET PORTAAL?
Hieronder leest u welke stappen noodzakelijk zijn om een profiel aan te maken. Omwille van veiligheidseisen is het belangrijk dat iedere persoon een eigen mobiele nummer en een eigen e-mail adres heeft. Dergelijke informatie kan NIET voor meerdere profielen gebruikt worden.


Aanmaken door praktijk

Een patiëntenportaal account dient door de praktijk aangemaakt te worden met behulp van uw persoonlijke gegevens. Om aan alle privacy wetgevingen te voldoen is het belangrijk dat alleen u uw medische gegevens kunt inzien.

Vereisten
• Het email adres moet een persoonlijk email adres zijn dat alléén door u wordt gebruikt!
• Het mobiele telefoonnummer moet een persoonlijk nummer zijn dat alléén door u wordt gebruikt.
• Het account is wettelijk alleen mogelijk vanaf 16 jaar.

Contacteer ons
Mail uw naam, geboortedatum, mobiel nummer en mailadres dat uw wenst te gebruiken naar s.kothe@ezorg.nl. Binnen 3 werkdagen maken wij uw account aan en ontvangt u van ons een mail om uw gegevens te valideren en het account in gebruik te nemen.

Validatie
U ontvangt een email met daarin het verzoek om op een link te klikken. Hierna ontvangt u een bevestigingcode via de SMS op het door u opgegeven mobiele nummer. Op deze wijze verifieert het systeem of de gegevens correct zijn. Nadien kunt u uw eigen wachtwoord bepalen.

Inloggen
Met behulp van de zojuist verkregen gegevens (inlognaam en wachtwoord) kunt u nu inloggen via het Patiëntenportaal. Dat kan op de homepage onder ‘Login voor de patiënt!’ Ook nu krijgt u weer een SMS verificatie. Dit is een wettelijke verplichting daar we met medische gegevens werken.

© - Dr. S Köthe - Website - Your Concept