• 0495 53 33 93 (OOK BIJ SPOED)
  • s.kothe@ezorg.nl

KLACHTENREGELING

Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Klachtenprocedure

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Hieronder vindt u een link naar het klachtenformulier. Deze kunt u invullen en in de praktijk afgeven of naar de praktijk mailen. Met behulp van dit formulier kunt u signalen van onvrede of klachten aan ons melden. Wij nemen altijd contact met u op en proberen de klacht laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig op te lossen.

Klachtenformulier

 

SKGE

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.

De praktijk is aangesloten bij:

SKGE = Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088-0229100
info@skge.nl

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.

 

Folder SKGE

© - Dr. S Köthe - Website - Your Concept