• 0495 53 33 93 (OOK BIJ SPOED)
  • s.kothe@ezorg.nl

UITWISSELING MEDISCHE GEGEVENS

Wij verzoeken u om toestemming te geven voor het uitwisselen van medische gegevens ten behoeve van uw zorg (bijv. met de apotheek en huisartsenpost).

Medische gegevens worden niet centraal opgeslagen in het netwerk van het LSP. Ze blijven bij de bron: het dossier bij de huisarts of apotheker.

Meer informatie vindt u op: https://www.volgjezorg.nl/het-lsp

U kunt hiertoe onderstaand formulier invullen en afgeven bij de praktijk.


LSP- uitwisselen medische gegevens

© - Dr. S Köthe - Website - Your Concept